Wiki-typer

Det finnes tre Wiki-typer: Lærer, Gruppe og Student. I tillegg, som i alle aktiviteter, kan Wikien håndtere Moodles gruppemoduser; "Ingen grupper", "Separate grupper" og "Synlige grupper". Dette leder til følgende matrise med i alt ni muligheter:

Ingen grupper Separate grupper Synlige grupper
Lærer Dette er en Wiki som bare læreren kan redigere. Studentene kan bare SE innholdet. Det er en Wiki for hver gruppe som bare læreren kan redigere. Studentene kan bare se sin gruppes Wiki. Det er en Wiki for hver gruppe som bare læreren kan redigere. Studentene kan se Wiki-ene for alle gruppene.
Grupper Dette er kun EN Wiki. Lærer og studenter kan se og redigere Wikien. Kun EN Wiki pr. gruppe. Studenter kan kun se og redigere Wikien for sin egen gruppe. Kun EN Wiki pr. gruppe. Studenter kan se og redigere egen gruppewiki, men også SE andre gruppers Wiki-er.
Student Hver student har sin egen Wiki som bare de selv og læreren kan se og redigere. Hver student har sin egen Wiki som bare de selv og læreren kan redigere. Studenter kan også se Wikiene til andre studenter i egen gruppe. Hver student har sin egen Wiki som bare de selv og læreren kan redigere. Studenter kan i tillegg se Wikiene til alle andre medstudenter i kurset.

Så sant ikke gruppemodus er satt til "Tving" i kursinnstillingene, kan dette endres ved å klikke på gruppeikonet til aktiviteten etter at Wikien er opprettet.

  • En lærer kan alltid redigere enhver wiki i kurset.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English