Innstillinger for studentadministrasjon

Egne innstillinger for administrasjon kan slås på eller av for studenter. Dersom "På", vil dette kun gjelde for Wikier som kan redigeres av studentene. Dersom "Av" vil innstillingene ikke vises i administratormenyen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English