Sette sideflagg

Du kan sette flagg på Wiki-sider og tillate endringer type og oppførsel.

Flagg - beskrivelse:

TXTSiden inneholder tekst.
BINSiden inneholder binære data.
OFFSiden er koblet ut.
HTMTillat HTML på denne siden. (Generelle innstillinger for Wikien overstyrer denne innstillingen).
ROKun lesetilgang.
WRRedigerbar

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English