Slette sider

Denne funksjonen lar deg fjerne wikisider. Det gjøres en rask sjekk og sider med feil vises..

Vær forsiktig og tenk deg om to ganger før du fjerner sider. Vanligvis er det ikke nødvendig.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English