Slik bruker du Wiki

Moodles Wiki er basert på ErfurtWiki, og er en implementering av WikiWikiWeb system for hypertekst. Den lar deg enkelt opprette og redigere websider sammen med andre.

 • Lær å Opprette nye sider
 • Klikk på edit eller velg "Endre denne siden" fra listeboksmenyen når du skal redigere innholdet på en side.
 • Du kan formatere sidene dine med Wiki Markup, eller HTML (dersom Wikien har aktivert denne funksjonen)
 • Søkesider eller gå til en oversikt over nyeste sider
 • Det finnes også en liste over mest besøkte tiser, oftest endrede sider og nylig oppdaterte sider

Opprette nye sider:

Du kan opprette en side ved å navngi den i teksten på en eksisterende side. En Wikiside kan navngis ved å bruke CamelCase eller omslutte navnet med hakeparenteser ( [] ).

For eksempel:

 • MinWikiSide (Camel Case)
 • [MinWikiSide] (enclosed in square brackets)

Tekst som har fått et Wiki sidenavn vil ha et '?' etter seg. Når du klikker på '?'-tegnet, vil du komme direkte i redigeringsmodus for denne nye siden. Skriv inn tekst og du har opprettet en ny Wikiside.

Wiki formatering:

Dersom du bruker den innebygde WYSIWYG HTML editoren, kan alle format-funksjoner i denne brukes uten videre. Hvis du bruker en nettleser som ikke støtter WYSIWYG-editoren, kan du i stedet bruke Wikiens egne formateringsspråk. Disse funksjonene gjelder IKKE når du bruker WYSIWYG-editoren.

Tekstavsnitt

 • Enkle linjeskift med tomme linjer i en tekst
 • Bruk tre prosent-tegn %%% for tvinge et linjeskift
 • Dersom du forskyver tekst med mellomrom eller tab-tasten vil den bli innrykket

!! Overskrifter

 • Bruk et utropstegn ! ved starten på linja for å lage en liten overskrift
 • !! for medium overskrift
 • !!! for store overskrifter

Tekststil

 • Dersom du vil vektlegge tekst skal den omsluttes av to enkle anførselstegn (ser vanligvis ut som skråstilt tekst)
 • Tekst blir uthevet med to underscore __ (eller omsluttet av to stjerner **)
 • For å lage teksten stor omslutter du den av doble kryss ##
 • Du kan få mindre bokstaver ved å bruke "µµ" på samme måte
 • Enskrifttype som en gammel skrivemaskin brukes når du omslutter tekst i to likhetstegn (==)

Lister

 • Begynn linja med en stjerne for å angi start på en liste med kulepunkter
 • Bruk # i stedet for nummererte lister
  1. Du kan også opprette underlister
  2. Underlister skal startes med samme miks av * og #

Lenker

 • Bare skriv inn et CamelCase WikiOrd i teksten for å lage en lenke
 • eller, omslutt noen ord med hakeparenteser for å opprette en lenke
 • alle gyldige internettadresser (som starter med http://) som http://www.example.com/ i teksten vil automatisk bli klikkbare
 • Dersom du omslutter en webadresse eller Wikilenke med hakeparenteser [Moodle] kan du gi lenken et mer forståelig navn ved å bruke anførselstegn eller | tegnet
  • [title | http://example.com]
  • [WikiWord "tittel"] eller ["Tittel for" WikiLink]
 • Dersom du ikke ønsker at et WikiOrd eller en !http://www-addresse (eller [hvasomhelst] innenfor hakeparenteser) skal bli lenker, må de innledes med et anførselstegn eller en tilde.
  • !NoHyperLink, ~NoHyperLink
  • ![no hyperlink], !!http://nolink.org/

Tabeller med |

bare omslutt tekst og tall med skillestrek tegnet
for å bygge en tabellstruktur
nettleserne vil vanligvis utelate de manglende feltene

Husk på at du alltid har en tom linje før og etter tabellen, slik at den trer tydelig fram i teksten som et selvstendig avsnitt.

Bilder

 • For å legge inn et bilde på siden må du angi bildets absoluttet nettadresse i hakeparenteser, slik som [http://www.example.com/pics/image.png]
 • alternativt kan du bruke funksjonen for å laste opp bilder

Videre lesning

Det finnes enda flere muligheter med Wiki-formatering. Vennligst sjekk ut Erfurt Wiki hjemmesiden for mer informasjon.
Camel Case:

CamelCase beskriver hvordan WikiOrd ser ut. Flere ord med stor forbokstav satt sammen uten mellomrom slik at de ser ut som en kamelrygg.

Denne lenkemetoden er også kalt HompeteTekst.

Selv om språkfolk hater Wikier for denne lenkemetoden, er den blitt veldig vanlig i dataverdenen og velkjent blant programmerere.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English