Undersøkelse

    Modulen undersøkelse inneholder et sett med ferdiglagde undersøkelser som passer til evaluering og stimulering av nettbasert undervisning. Lærerne kan samle inn informasjon om studentene/elevene. Dette kan hjelpe lærere å forstå studentene bedre og dermed også å gi bedre undervisning.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English