Pakkebeskrivelse

Beskrivelsen er en meget kort beskrivelse av pakken. Du kan tenke på denne som pakkens metadata.

Beskrivelsen vises på toppen av kurssiden i oversikt- og visningsmodus.

Bli ikke fristet til å skrive for mye her!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English