Pakkefil

En kurspakke er en bestemt fil med filendelsen zip som inneholder et gyldig AICC eller SCORM-kurs med definisjonsfiler.

En SCORM pakke har en mengde filer i en mappestruktur. På rotnivå finnes alltid en fil kalt imsmanifest.xml som angir SCORM strukturen på materialet, hvor ressurser er lagret og mange andre ting.

En AICC pakke defineres i flere filer (fra 4 til 7). Filene har disse endelsene, som betyr:

  • CRS - Course Description file (påkrevd)
  • AU - Assignable Unit file (påkrevd)
  • DES - Descriptor file (påkrevd)
  • CST - Course Structure file (påkrevd)
  • ORE - Objective Relationship file (valgfri)
  • PRE - Prerequisites file (valgfri)
  • CMP - Completition Requirements file (valgfri)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English