Maks poengsum

Dersom du velger en av de siste tre poenggivingsmetoder (høyeste, gjennomsnitt eller totalsum) vil denne innstillingen angi hvilken maksimumskarakter som skal vises i karakterboka.

Som alle andre maksimumsverdier i Moodle kan du velge mellom verdier fra 1 til 100.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English