Poenggivingsmetoder

Resultatet av aktiviteten i en SCORM/AICC-pakke vises i karakterboka og kan bearbeides på flere måter:

 • Læringsobjekter
  Denne modusen viser antall fullførte/godkjente læringsobjekter i aktiviteten. Maksimumsverdien vil være antall læringsobjekter i pakken.
 • Høyeste poengsum
  Karakterboka vil vise høyeste poengsum brukerne fikk i alle fullførte/beståtte læringsobjekter.
 • Gjennomsnittlig poengsum
  Dersom du velger denne vil Moodle beregne gjennomsnittet av alle forsøkene.
 • Totalsum
  Med dette valget vil alle poengsummene bli lagt sammen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English