Skjul knappen for forhåndsvisning

Dersom dette valget er satt til "Ja", vil forhåndsvisningsknappen skjules (på den innledende siden før selve kurset startes).

Studenten kan normalt velge forhåndsvisningsmodus for å se gjennom leksjonen før det endelige forsøket.

Når et læringsobjekt er fullført i forhåndsvisningsmodus blir det merket med et Lest "forhåndsvist"-ikon.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English