Fortsett automatisk

Dersom "Fortsett automatisk" er satt til "Ja", vil læringsobjektet lukke gjeldende kurspakke og automatisk starte den neste.

Dersom denne er satt til "Nei" må brukeren selv klikke på "Fortsett"-knappen for å gå videre.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English