Parameterinnstillinger

Når klikker på knappen vises tilleggsinnstillinger for hvordan kurspakken skal vises.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English