Sammendrag

Et sammendrag er en svært kort beskrivelse av ressursen.

La deg ikke fristes til å skrive for mye her, eller t.o.m. legge inn hele ressursen her. 

På neste side får du et skjema for å legge ut innholdet.

Sammendraget bør være litt mer utfyllende enn tittelen, men ikke mye!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English