Programressurser

En programressurs er en ekstern ressurs som kan ta imot data som sendes fra Moodle.

Data overføres via HTTP GET (som en del av URL) og inneholder:

  • extern_nav: URL-en som kaller på ressursen
  • extern_usr: Brukernavnet til gjeldende bruker
  • extern_nam: Hele navnet til gjeldende bruker
  • extern_tim: Gjeldende klokkeslett
  • extern_pwd: Et unikt passord

Alt dette blir endret i nær framtid.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English