Å åpne og avslutte denne prøven

Du må angi en "tidslomme" for når prøven er tilgjengelig for studenter/elever.

Før og etter dette tidspunktet vil ikke studentene/elevene ha mulighet til å ta denne prøven.

(Tidspunkt: Dato - måned - år - time - minutt)

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English