Stokk spørsmålene

Om du slår på denne funksjonen kommer spørsmålene i tilfeldig rekkefølge. Rekkefølgen blir ulik for hvert forsøk studenten tar. 

Dette har ingenting med typen spørsmål "Tilfeldig spørsmål", dette handler bare om rekkefølgen spørsmålene blir vist i. 

Meningen er å gjøre det litt vanskeligere å svare når studenten/eleven tar prøven flere ganger etter hverandre, og vanskeligere for studentene/elevene å kopiere svarene fra hverandre.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English