Tilfeldig rekkefølge på svaralternativer

Hvis du slår på denne innstillingen vil rekkefølgen på svaralternativene i hvert spørsmål være tilfeldig for hver gang en student tar prøven.

Dette påvirker selvfølgelig bare spørsmål som har flere alternativer, slik som "Flere svaralternativer" og "Kombiner".

Meningen er helt enkelt å gjøre det litt vanskeligere for studenter å kopiere fra hverandre.

Denne innstillingen påvirker ikke "Tilfeldig spørsmål".

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English