Spørsmål med kort svar

Som svar på et spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal studenten skrive inn et ord eller en kort setning. 

Det kan være flere riktige svar, hver evt. med ulik poemguttelling. Hvis bokstavsensiviteten er på vil det være ulik uttelling på f.eks. "HiNe" og "hine".

Svarene rettes nøyaktig og automatisk. Vær ekstremt presis i formuleringen av spørsmål!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English