Hvert forsøk bygger på det siste

Hvis det tillates flere forsøk og dette valget settes til 'Ja' vil hvert forsøk inneholde resultatene fra det tidligere forsøket. Dette gjør det mulig å fullføre testen med et visst antall forsøk.

For å vise en ny (blank) prøve for hvert forsøk velger du 'Nei' her.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English