Tilfeldig kombinasjon med kort svar

Etter en valgfri introduksjon presenteres studenten for flere spørsmål og flere svar. Det er ett riktig svar for hvert spørsmål.

Studenten må velge ett svar som skal passe til hvert spørsmål.

Hvert spørsmål veies likt i karaktersettingen på hele prøven. 

Spørsmålene og svarene trekkes tilfeldig fra alle "kort svar"-spørsmålene i gjeldende spørsmålskategori. Hvert forsøk på en prøve vil derfor inneholde ulike spørsmål og svar.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English