Tilfeldig spørsmål

Tilfeldige spørsmål er en spesiell type spørsmål.

Når du setter et tilfeldig spørsmål i en prøve velges spørsmålet tilfeldig fra hele kategorien. Valget vil være ulikt for hvert forsøk (og hver student).

Maks poeng på et tilfeldig spørsmål vil alltid være likt det du har satt som maksimum karakter for dette tilfeldige spørsmålet. (Ikke spørsmålene som tilfeldig velges ut hver gang).

Hvis du lager en prøve med f.eks. 10 tilfeldige spørsmål kan hver student få fullstendig ulike sett med spørsmål hver gang de tar prøven.

Merk at du kan kombinere tilfeldige og ikke tilfeldige spørsmål i en prøve hvis du ønsker at noen spørsmål blir med uansett.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English