Lag et nytt spørsmål

Du kan legge til et sett med ulike typer spørsmål til en kategori:

Spørsmål med flere svarmuligheter

  • For å svare på et slikt spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal svareren velge mellom flere svaralternativer. Det er to typer spørsmål med flere svaralternativer: kun ett svar og flere svar mulig.

Mer info om spørsmål med flere svarmuligheter

Spørsmål med kort svar

  • Som svar på et spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal studenten skrive inn et ord eller en kort setning. Det kan være flere riktige svar, hver evt. med ulik poemguttelling. (Hvis bokstavsensitivitet er på vil det være ulik uttelling på f.eks. "HiNe" og "hine". Svarene rettes nøyaktig og automatisk. Vær ekstremt presis i formuleringen av spørsmål!)

Numerisk

  • Fra studentenes perspektiv ser et numerisk spørsmål ut som et 'Kort svar'-spørsmål. Forskjellen er at numeriske svar kan ha en akseptert feilmargin. Derfor kan du angi et spekter av svar som alle er riktige.

Mer info om numeriske spørsmål

Spørsmål med svar "riktig" eller "galt"

  • Til dette spørsmålet (som kan inneholde et bilde) skal studenten velge enten "riktig" eller "galt". 

Mer info om Riktig/Galt-spørsmål

Sammenfallende svar

  • Brukere får se en liste over underspørsmål, sammen med en liste over svar. Studenten må velge hvilket spørsmål som passer til hvilket svar.

Mer info om sammenfallende svar

Spørsmål med innbakt tekst (Cloze)

  • Disse svært fleksible spørsmålene består av et stykke tekst (i Moodle-format) som har diverse svar 'innbakt' i sig. Det kan være svar på spørsmål med flere svaralternativer, 'Kort svar'-spørsmål og svar på numeriske spørsmål.

Mer info om Spørsmål med innbakt tekst (Cloze)

Tilfeldig sammenfallende 'Kort svar'-spørsmål

  • Fra studentenes perspektiv ser disse spørsmålene ut akkurat som sammenfallende svar-spørsmål. Forskjellen er at delspørsmålene hentes tilfeldig fra 'Kort svar'-spørsmål i den aktuelle kategorien. 

Mer info om tilfeldig sammenfallende 'Kort svar'-spørsmål

Tilfeldig spørsmål

  • Når du setter et tilfeldig spørsmål i en prøve velges spørsmålet tilfeldig fra hele kategorien. Valget vil være ulikt for hvert forsøk (og hver student).

Mer info om tilfeldige spørsmål

Beskrivelse

  • Denne typen spørsmål er egentlig ikke et spørsmål. Det eneste den gjør er å skrive ut litt tekst på skjermen uten å be om noen svar. Du kan bruke den til f.eks. å skrive en beskrivende tekst som kan brukes sammen med en etterfølgende gruppe spørsmål. 

Mer info om beskrivelse

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English