Numeriske spørsmål

Fra studentenes perspektiv ser et numerisk spørsmål ut som et 'Kort svar'-spørsmål. 

Forskjellen er at numeriske spørsmål tillater en viss akseptert feilmargin. Derfor kan du angi et spekter av svar som alle er riktige. 

Eksempel: Svaret er 30. Akseptert feilmargin settes til 5. Hvilket tall som helst mellom 25 og 35 bedømmes som riktig.

Numeriske spørsmål kan også ha ikke-numeriske svar som ikke er avhengig av store eller små bokstaver. Dette kan anvendes når svaret er av type N/A, +inf, -inf, NaN osv.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English