Spørsmål med flere svarmuligheter

For å svare på et slikt spørsmål (som kan inneholde et bilde) skal svareren velge mellom flere svaralternativer. Det er to typer spørsmål med flere svaralternativer: kun ett svar og flere svar mulig.

Spørsmål med kun ett svar tillater studenten å velge ett - og kun ett - svar. Generelt bør derfor poengene som gis for slike spørsmål være positive (100% uttelling for riktig svar, 0% for galt svar).

Spørsmål med flere svar mulig lar studenten velge ett eller flere svar. Hvert svar kan gi positiv eller negativ poenguttelling. Dersom studenten velger ALLE svaralternativene behøver ikke dermed poenguttellingen bli positiv. Hvis den totale uttellingen er negativ blir uttellingen for spørsmålet null poeng. (Ikke negativ). Vær forsiktig, det er mulig å lage spørsmål som gir over 100% uttelling. Pass også på at du helst har flere svarmuligheter som er feil, og setter dem negative.

Eksempel: To riktige som hver gir 50% og ett feil som gir -50%. Dersom studenten krysser på alle blir uttellingen 50%. Hvis du ønsker at den skal bli 0% på spørsmålet setter du det gale svaret til -100%.

Til slutt bør alle svaralternativene (riktige og gale) inneholde en skriftlig tilbakemelding - denne vil vises til studenten ved siden av svaret deres etter at de har tatt prøven (hvis prøven tillater å vise tilbakemelding, dette avgjør læreren i innstillingene til selve prøven).

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English