Innbakt svar (Cloze)

Dette er en fleksibel type spørsmål som ligner på det populære formatet 'Cloze'. 

Spørsmålene består av et stykke tekst (i Moodle-format). I teksten fins ulike svar innbakt. Dette kan være svar på flervalgspørsmål, kortsvar eller numeriske spørsmål.

Pr. t. fins det ikke noe grafisk grensesnitt for å lage disse spørsmålene. I stedet må du angi spørsmålsformatet med en tekstboks eller importere fra eksterne filer.

Her er et eksempel på en innbakt tekst som brukes for å angi et slikt spørsmål: 

Dette eksempelet vil vises til studentene på følgende måte:

3

8 Vurdering


 

Dette spørsmålet består av litt tekst med et innbakt svarsvar som er akkurat her og umiddelbart etter det må du svare på dette 'kort svar'-spørsmålet og til slutt har vi et numerisk spørsmål .

Legg merke til at adresser som www.moodle.org og smilefjes   fungerer som vanlig:  :-)
a) Hvor bra er dette?
b) Hvilken vurdering vil du gi det?

Lykke til!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English