Kombinere spørsmål

Etter en valgfri introduksjon presenteres studenten med flere spørsmål og flere svar. Det er ett riktig svar til hvert spørsmål.

Studenten må velge ett svar til hvert spørsmål.

Hvert spørsmål vektes likt og er en del av den totale karakteren for spørsmålet (og prøven).

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English