Importer nye spørsmål

Denne funksjonen lar deg importere spørsmål fra eksterne tekstfiler, lastet opp i et skjema. 

En del filformat støttes:

Missing Word

  Dette formatet støtter bare spørsmål med flere svarmuligheter. Hver svarmulighet skilles med en tilde (~), og det riktige svaret gis prefikset er lik (=). Her er et eksempel:

  Så snart vi begynner å utforske kroppsdelene våre som barn blir vi studenter i {=anatomi og fysiologi ~fysikk ~matematikk ~forskning}, og på en måte er vi fortsatt studenter på livets skole.

  Hjelp med (nytt vindu)Mer info om formatet "Missing Word"

AON

  Dette er det samme som formatet Missing Word, bortsett fra at etter at spørsmålene er importert blir alle "kort svar" -spørsmålene konvertert fire og fire til spørsmålstypen "kombiner".

  I tillegg blir svarene på spørsmål med flere svarmuligheter stokket tilfeldig når du importerer.

  AON er oppkalt etter en organisasjon som sponset utviklingen av mange funksjoner i prøvene.

Blackboard

  Denne kan importere spørsmål som er lagret i Blackboards eksportformat. Det bygger på XML-funksjoner som er inkludert i din PHP.

  Mer info om formatet "Blackboard"

Course Test Manager

  Denne modulen kan importere spørsmål lagret i "Course Test Manager". Den støtter seg på ulike måter få tilgang til databasen med spørsmål (som er en database i Microsoft Access). Dette avhenger av om Moodle kjører på en Windows- eller Linux-server.

  I Windows lar det deg laste opp databasen akkurat som en hvilken som helst annen importert fil.

  Med Linux må du sette opp en Windows-maskin på det samme nettverket med databasen "Course Test Manager" og programvare kalt "ODBC Socket Server". Denne bruker XML for å sende data til Moodle på Linux-serveren.

  Vennligst les hele hjelpefilen nedenfor før du bruker denne.

  Mer info om formatet "CTM"

Egendefinert

  Hvis du har ditt eget format som du trenger å importere spørsmål fra kan du lage det selv ved å redigere mod/quiz/format/custom.php (For administrator).

  Mengden ny kode du må skrive er liten - bare nok til å sende et enkelt spørsmål til Moodle fra gitt tekst. 

  Mer info om egendefinert format

Flere formater kommer, inkludert WebCT, IMS QTI og hva enn Moodlebrukerne kommer til å bidra med!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English