Karaktermetode

Når prøven tillater flere forsøk fins det ulike måter å beregne de endelige karakterene.

Høyeste karakter

  • Tellende karakter er det beste av samtlige forsøk.

Gjennomsnittelig karakter

  • Tellende karakter er gjennomsnittet av alle forsøkene.

Første forsøk

  • Tellende karakter er lik karakteren studentene/elevene får på det første forsøket. (De andre regnes ikke med).

Siste forsøk

  • Tellende karakter er lik karakteren studentene/elevene får på det siste forsøket. (De andre regnes ikke med).

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English