Tilbakemelding

Hvis du tillater tilbakesvar får studentene skriftlig tilbakemelding til hvert svar (både riktige og gale svar).

Dette fungerer selvfølgelig bare dersom feltene for tilbakesvar i hvert spørsmål er fylt ut.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English