Vis riktige svar

Hvis du slår på denne innstillingen vil tilbakemeldingen til studentene også inneholde det riktige svaret for hvert spørsmål (uthevet i en klar farge). 

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English