Bruk av HTML Editoren

Når du redigerer sider vil dette valget slå på HTML-editoren (heretter kalt editor) i stedet for enkle tekstfelt. Editoren tilbyr enkel formatering av tekst, innlegging av bilder, lenker osv.

Editoren slås på ved å merke av for Bruk Editor. Editoren kan slås av og på individuelt for hvert felt nedover.

Dersom editoren kreves for noen elementer på siden, slå først på editoren og siden vil oppdateres med editorvinduet når du laster siden på nytt.

Merk at du må være oppmerksom når du bruker editoren. I de fleste tilfeller får du ingen problemer. Likevel, det er ikke anbefalt å bruke editor på spørsmålstypene Kortsvar og Numerisk. Editoren kan finne på å legge til tagger som kan blokkere for sammenligning av svaralternativene. Videre kan bruk av editor på beskrivelsesfeltet for en menyside medføre at det kommer HTML-tagger inn i teksten på knappene - og da slutter de å virke. Det er ingen problemer med editorbruk på svaralternativer som bare skal vises, ikke beregnes på noe vis. Bruk av editor i responsfeltene fungerer fint.

Dersom du mistenker at et problem har sin årsak i et tekstfelt, er det ikke farlig å slå av editoren. Når siden vises på nytt vil du se "råteksten" i tekstfeltene. Teksten kan så redigeres etter ønske. Gjentatte slå på/av editor vil ikke endre teksten.

Status for Bruk editor lagres med hvert tekstelement. Når siden skal redigeres vil den derfor vises med innstillingen du brukte sist.

Avslutningsvis vil vi ta med at editoren bruker mye nettleserressurser. Hvis du strengt tatt ikke trenger editoren, blir nettleseren din raskere og du styrer unna en del problemer som kan oppstå med standard tekstfelt.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English