Tidsbegrensning

Dette valget setter en tidsbegrensning for leksjonen. Studentene får opp et Javascript-vindu med en tidtaker og tiden lagres i databasen. Tidtakeren hindrer ikke studenten i å svare når tiden er ute, men svaret blir ikke lagret og teller ikke med. Tiden i databasen sjekkes hver gang studentene svarer på et spørsmål.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English