Lysbildevisning

Dette aktiverer visning av leksjonen som en lysbildevisning, med en bestemt bredde, høyde og tilpasset bakgrunnsfarge. En CSS-basert rullesjakt vil vises om om innholdet er for stort for angitt vindusstørrelse. Spørsmålssider vil "bryte ut" av lysbildevisningen, bare sider og menysider vil vises som standard. Knapper med Neste og Forrige vil vises ytters til høyre og venstre neders på siden og andre knapper vises sentrert under siden.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English