Vis knappen for å se over leksjonen

Dette valget vil vise en knapp etter et feilaktiv besvart spørsmål og lar studenten prøve en gang til. Er ikke kompatibel med Fritekstspørsmål, så ikke aktiver denne hvis du bruker spørsmålstypen Fritekst.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English