Tillat studentene å ta leksjonen flere ganger

Denne innstillingen avgjør om studentene kan ta leksjonen mer enn en gang eller bare en gang. Læreren avgjør om denne leksjonen inneholder materiale som studenten bør kunne meget godt. I slike tilfeller bør det åpnes for å ta leksjonen flere ganger. Hvis derimot leksjonen har karakter av å være en prøve eller eksamen, bør ikke studentene få anledning til å prøve flere ganger.

Når studentene tillates å ta leksjonen flere ganger vil karakterer vist i karakterboka enten være en gjennomsnittskarakter basert på forsøkene, ELLER beste karakter fra forsøkene. Den neste parameteren bestemmer hvilket av de to vurderingsalternativene som skal brukes.

Merk at Spørsmålsanalysen alltid vil bruke svarene fra første forsøk, senere gjentatte forsøk blir oversett.

Som standard er dette valget satt til Nei, noe som betyr at studentene bare får tatt leksjonen en gang. Det forventes at det kun i spesielle tilfeller er behov for å sette dette valget til Ja.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English