Spørsmålsvalg

Noen få spørsmålstyper har valg som aktiveres ved å merke av sjekkbokser. Spørsmålstypene og tilhørende valg beskrives under.

  1. Flervalg: Det finnes en variant av flervalgsspørsmål som kalles flervalg/flersvar-spørsmål. Dersom valget er avmerket må studenten merke av for ALLE alternativene som er riktig (mer enn ett) fra et sett svaralternativer. Spørsmålet kan inneholde informasjon om hvor mange alternativer som må krysses av for å få riktig svar. Mangler slik informasjon øker vanskelighetsgraden. Antallet riktige svar kan være fra mer enn 1 til alle alternativene. Du vil se at denne spørsmålstypen (flervalg/flersvar) skiller seg fra vanlig flersvar ved at det her er mulig å merke av mer enn ett alternativ samtidig. I flersvar kan bare ett alternativ velges.

  2. Kortsvar Det finnes to forskjellige systemer for sammenligning av studentens svar med fasit. Det enkleste systemet er standard; "Regulære uttrykk" - benyttes dersom det er merket av. For mer informasjon, vennligst les hjelpfilen for Spørsmålstyper i leksjoner.

De andre spørsmålstypene har ikke egne valgmuligheter.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English