Framdriftsindikator

Viser en framdriftsindikator på bunnen av siden. Foreløpig er framdriftsindikatoren mest anvendelig ved lineære leksjoner uten forgreninger.

Når framdriftsindikatoren skal beregne hvor langt en er kommet, regnes meny- og korrekt besvarte spørsmålssider med. Når totalt antall sider skal beregnes, teller et cluster som EN side og "Slutt på cluster" og "Slutt på forgrening" blir utelatt. Alle andre sider teller som EN side hver.

Merk: Standardutseende for framdriftsindikatoren er ikke veldig imponerende ;-)
Du kan tilpasse dette selv ved å endre på filen mod/lesson/styles.php.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English