Handling etter korrekt svar

Det vanlige er å gå til neste side ved riktig svar. Dette kan selvsagt overstyres. Studenten vil tas gjennom leksjonen på en logisk måte.

Likevel, leksjonsmodulen kan også brukes som en form for Flashkort oppgave. Studenten vises da noe informasjon (valgfritt) og et spørsmål i tilfeldig rekkefølge. Det er ingen start eller slutt, kun en samling kort som vises i tilfeldig rekkefølge.

Dette valget tillater to ganske like varianter av Flashkort-oppførsel. Valget "Vis usette sider" vil aldri vise samme side to ganger (selv om svaret var feil forrige gang). Det andre valget "Vis en ubesvart side" lar studenten se sider som de kan ha sett før, men som de svarte galt på.

I begge disse to Flashkort-typene kan læreren bestemme om alle kort skal brukes eller bare et tilfeldig underutvalg. Dette gjøres gjennom parameteren "Antall sider som skal vises".

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English