Minste antall spørsmål i en leksjon

Denne parameteren bør læreren angi hvis leksjonen inneholder en eller flere menysider eller Clustere. Verdien angir hva som skal være minste antall sette sider før en karakter beregnes. Funksjonen vil ikke tvinge studentene til å svare på anitt antall spørsmål i leksjonen.

For eksempel, dersom verdien settes til 20 vil dette sikre at karakter blir beregnet for studenter som har sett minst 20 sider. En student som bare ser gjennom en klynge spørsmålssider (f.eks. 5) og svarer riktig på alt før de går til sistesiden, vil bare få 25% rett siden kravet var 20. En annen student som svarer på 25 spm og har to feil, vil derfor få beregnet svarprosent ut fra 25-deler (23/25) og 92% rett.

Hvis du bruker denne innstillingen bør åpningssiden si noe om dette, f.eks.:

I denne leksjonen er du forventet å svare på n spørsmål. Du kan svare på flere hvis du vil. Likevel, hvis du svarer på færre enn n spm, vil resultatet bli regnet ut fra n spm.

Hvor selvsagt "n" byttes ut med ønsket verdi.

Når denne parameteren er satt vil studentene få vite hvor mange spørsmålssider de har forsøkt og hvor mange det forventes.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English