Popup-fil eller webside

Dette vil vise et popupvindu i starten av leksjonen med en valgt fil (f.eks. en mp3-fil) eller en webside. I tillegg vil det vises en lenke på hver side i leksjonen slik at dette vinduet kan gjenåpnes hvis studenten ønsker det.

Det vil også bli vist en "Lukk vinduet"-knapp på bunnen av hver popup og du kan også angi høyde og bredde på vinduet.

Støttede filtyper for visning i popup:

  • MP3
  • Media Player
  • Quicktime
  • Realmedia
  • HTML
  • Ren tekst
  • GIF
  • JPEG
  • PNG

Alle andre filtyper vil som standard vises med en lenke for å laste ned filen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English