Tidsgrense

Skriv inn hvor mange minutter studenten har på seg før tiden er ute.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English