Antall lysbilder som skal vises

Denne parameteren brukes bare i Flash lysbildevisninger av en leksjon. Standard verdi er 0, noe som betyr at alle lysbildene vises. Ved å sette verdien forskjellig fra 0 vil det antallet sider vises. Etter at ønsket antalls lysbilder er vist, føres studenten til sluttsiden og poeng/karakter vises.

Dersom denne parameteren settes til et tall større enn antall tilgjengelige sider vil slutten av leksjonen nås når alle tilgjengelige sider er vist.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English