Maks antall studentforsøk på leksjonsspørsmål

Dette valget bestemmer maks antall studentforsøk på et spørsmål i leksjonen. I tilfeller hvor det ikke tilbys noe svar, f.eks. kortsvar og numeriske alternativer vil denne verdien gi studenten en mulighet for å fortsette med neste side.

Standardverdien er 5. Mindre verdi kan medføre at studenten bare gjetter for å komme videre. Høyere verdi kan medføre frustrasjon.

Dersom du angir verdien 1 vil studenten bare få ett forsøk på hvert spørsmål. Dette er tilsvarende som for en Prøve.

Merk at denne verdien er en global parameter og den vil derfor gjelde for alle spørsmålene i leksjonen uansett spørsmålstype.

Merk at denne parameteren ikke er aktiv når en lærer sjekker spørsmålene eller navigering gjennom leksjonen.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English