Gå til-lenken

Hvert svaralternativ eller beskrivelsesaltemrnativ (På en menyside) har en Gå til-lenke. Når dette svaret velges vil svaralternativets respons vises for studenten. Etter dette blir de ført til den siden Gå til-lenken peker på. Gåt til-lenken kan enten være relativ eller absolutt. Relative lenker er Denne siden og Neste side. Denne siden betyr at studenten får gjeldende side en gang til. Neste side viser siden som følger etter gjeldende side i logisk rekkefølge. En absolutt lenke angis ved sidens tittel.

Merk at relative lenker som Neste side kan vise forskjellige sider avhengig av om siden etter er flyttet/slettet. Dersom du bruker sidetittel i angivelsen av Gå til, vil du alltid få siden du har planlagt.

Spesielle hopp

Spørsmålssider som ikke er vist innen et utvalg

Dette vil lenke tilfeldig til en usett side (av studenten i DETTE forsøket) innenfor det utvalget av sider som er satt.

Tilfeldige spørsmål i et utvalg

Dette valget vil lenke til tilfeldig utvalgte spørsmålssider innenfor gjeldende utvalg (klynge). Dersom studenten allerede har sett spørsmålssiden og antall forsøk er større enn 1, vil spørsmålssiden hoppes over og en annen tilfeldig utvalgt spørsmålsside vil vises i stedet.

Tilfeldig menyside

Dette valget vil føre studenten til en tilfeldig menyside etter gjeldende menyside og slutten på leksjonen eller neste "Slutt på forgreining".

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English