Importere nye spørsmål

Denne funksjonen lar deg importere spørsmål fra eksterne tekstfiler - som du laster opp direkte.

En rekke filformater støttes:

GIFT format

GIFT er det mest omfattende importformatet for import av Moodle quiz fra en tekstfil. Det ble opprinnelig laget for å gjøre det enkelt for lærere å skrive spørsmålene rett i en tekstfil og deretter importere. Formatet støtter Flervalg, San/Usant, Kortsvar, Sammenfallende og Numeriske spørsmål. Det støtter også automatisk innlegging av _____________ i formatet Manglende ord. Du kan blande flere spørsmålsformater i samme tekstfil og støtter også kommentarer, spørsmålsnavn, tilbakemelding og prosentvektede karakterer. Under finner du noen eksempler:

Who's buried in Grant's tomb?{~Grant ~Jefferson =no one}

Grant is {~buried =entombed ~living} in Grant's tomb.

Grant is buried in Grant's tomb.{FALSE}

Who's buried in Grant's tomb?{=no one =nobody}

When was Ulysses S. Grant born?{#1822}

Mer informasjon om "GIFT" formatet

Aiken format

Aiken-formatet er en meget enkel måte å lage flersvar spørsmål på, ved at det brukes et klartekst lesbart format. Her er et eksempel:

What is the purpose of first aid?
A. To save life, prevent further injury, preserve good health
B. To provide medical treatment to any injured or wounded person
C. To prevent further injury
D. To aid victims who may be seeking help
ANSWER: A

Mer informasjon om "Aiken" formatet

Manglende ord

Dette formatet støtter bare flersvar spørsmål. Hvert svar skilles fra hverandre med en tilde (~), og korrekt svar merkes med et Er lik-tegn (=). Under finner du et eksempel:

As soon as we begin to explore our body parts as infants we become students of {=anatomy and physiology ~reflexology ~science ~experiment}, and in a sense we remain students for life.

More info about the "Missing Word" format

AON

Dette er det samme som Manglende ord-formatet, unntatt at alle spørsmål blir konvertert fire om gangen til sammenfallende spørsmål etter import.

I tillegg vil svarende på flervalgsspørsmålene bli vist i tilfeldig rekkefølge.

AON-navnet er fra organisasjonen som sponset utviklingen av de mange funksjonene i dette formatet.

Blackboard

Denne modulen kan importere spørsmål som er lagret i Blackboards eksportformat. Det bruker XML-funksjoner som allerede finnes i PHP på din installasjon.

Mer informasjon om "Blackboard" formatet

Course Test Manager

Denne modulen kan importere spørsmål som er lagret i en Course Test Manager testbank. Den tillater forskjellige måter å koble seg til Microsoft Access-databasen på, avhengig av om Moodle kjører på en Windows eller Linux server.

På Windows kan du laste opp Accessdatabasen som enhver annen importfil.

På Linux må du sette opp en Windowsmaskin på samme nettverk som Course Test Manager databasen og installere softwaren ODBC Socket Server. Denne programvaren bruker XML for å overføre data til Moodle på Linux-serveren.

Vennligst les HELE hjelp-filen før du bruker denne importmodulen.

Mer informasjon om "CTM" formatet

Tilpasset

Derso du har ditt eget format for import, kan du lage deg en importmodul selv ved å redigere filen mod/quiz/format/custom.php

Mengden ny kode som trengs er ganske liten - bare nok til å trekke ut et enkelt spørsmål fra en gitt tekst.

Mer informasjon om "Tilpasset" format

Det vil komme flere formatet, inkludert WebCT, IMS QTI og annet som Moodle-fellesskapet kan bidra med!

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English