Håndtering av gjentatte forsøk

Når studentene får ta leksjonen flere ganger, vil dette valget aktivere at karakteren skal vises i karakterboka; enten som gjennomsnitt av alle forsøk eller beste resultat.

Dette valget kan endres når som helst.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English