Leksjonskarakter

Denne verdien bestemmer maksimum karakter for denne leksjonen. Skalaen er fra 0-100%. Denne verdien kan endres når som helst, selv om flere har gjennomført leksjonen. Alle endringer vil omgående bli oppdatert i karakterboka og karakteren som vises for studentene på forskjellige oversikter. Dersom karakteren settes til 0 vil ikke leksjonen vises i karakterboka.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English