Avhengighet

Denne innstillingen tillater gjeldende leksjon å være avhengig av studentens resultater i en annen leksjon i samme kurs. Dersom kravene ikke tilfredsstilles vil studenten ikke kunne fortsette med denne leksjonen.

Betingelsene for avhengighet omfatter:

  • Tid brukt: Studenten må ha brukt en minimumstid på påkrevd leksjon.
  • Fullført: Studenten må har fullført den påkrevde leksjonen.
  • Karakter bedre enn: Studenten må ha fått en karakter bedre enn grensen som er satt her.

Enhver kombinasjon av ovenstående kan om ønskelig brukes.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English