Ulike alternativer for søking

Du kan standardisere hvordan brukerne søker seg gjennom en ordbok. Du kan alltid søke på kategorier og dato. Du kan i tillegg definere tre flere muligheter:

VIS SPESIELLE TEGN Slår av eller på muligheten for å bla også etter tegn som @, #, etc.

VIS ALFABET Slår av eller på mulighet for å bla etter bokstaver.

VIS ALLE Slår av eller på søking der alle oppføringene vises på en gang etter hverandre.

Liste over alle hjelpefiler
Vis hjelp i språket: English